top of page

Ontmoetingspunt

Vereniging Industrieel Contact Valkenswaard

Beeldmerk-VICV-goud.png

Behartiging van gemeenschappelijke belangen van alle leden

Onze vereniging wil een ontmoetingspunt zijn voor de leden en de mogelijkheid bieden om elkaar beter te leren kennen en van elkaar te leren. Die ontmoetingsbijeenkomsten vinden plaats in een steeds met zorg uitgekozen ambiance, waar een gezamenlijke borrel en een diner een vast deel uitmaken van het programma.

 

De leden worden daarbij in de gelegenheid gesteld om een korte presentatie te geven over hun bedrijf en regelmatig worden er interessante sprekers uitgenodigd. Daarnaast worden er regelmatig bedrijfsbezoeken georganiseerd in binnen- en buitenland. De Vereniging Industrieel Contact Valkenswaard wil vooral een vereniging zijn waar ondernemers zich thuis voelen.

Opgericht in 1961

De Vereniging Industrieel Contact Valkenswaard (VICV) is opgericht in 1961 door de heer Antoon Kersten, voormalig directeur van de befaamde Willem II Sigarenfabrieken en hij was tevens tot 1978 de eerste voorzitter van de VICV. De grotere ondernemingen van Valkenswaard, Bergeijk, Westerhoven en Riethoven waren van oudsher lid van de VICV. Het oorspronkelijke toelatingscriterium was, dat alleen bedrijven die een produkt maken, lid konden worden van de vereniging. Voorts was de eis dat die bedrijven minimaal 25 werknemers in dienst hadden.

De beschrijving van de VICV-historie zou niet compleet zijn zonder de vermelding van de grote verdiensten van het in april 2011 overleden lid Bert Ambachtsheer. Zijn grote verdiensten voor de VICV waren van onschatbare waarde voor de VICV. Hij was lid van de Activiteiten-commissie, maar daarnaast verleende hij op tal van terreinen waardevolle bijstand aan het bestuur, door zijn grote kennis en ervaring.

 

Toelatingscriterium. Het oorspronkelijke toelatingscriterium dat ondernemingen, die aangaven lid te willen worden,  minimaal 25 werknemers in dienst zouden moeten hebben, is in de loop der jaren aangepast. Ook zijn grote toeleverende bedrijven en grote dienstverleners toegelaten tot het VICV-lidmaatschap. De huidige toelatingseis is dat leden directielid of eigenaar dienen te zijn van een onderneming in Valkenswaard, Aalst-Waalre, Bergeijk, Luijksgestel, Riethoven of Westerhoven. In een onderneming dient minimaal 1 persoon werkzaam te zijn; echter geen ZZP’er en geen detailhandel. Het bestuur kan in uitzonderlijke situaties daarvan afwijken. In principe kan per onderneming één persoon lid zijn van de vereniging; een tweede persoon is mogelijk tegen betaling van 50%  van de kosten van het lidmaatschap.  Het lidmaatschap bedraagt € 550 per jaar voor één persoon.

 

Bedrijven worden tijdens bijeenkomsten altijd vertegenwoordigd door de directeur of DGA. De doelstelling was en is nog steeds in de eerste plaats collectieve belangenbehartiging door zowel economische als sociale projecten. Het borgen en vergroten van de kwaliteit van het vestigingsklimaat staat eveneens scherp in het vizier.

De VICV wil tevens een ontmoetingspunt zijn waar ondernemers zich thuis voelen, in contact komen met andere bedrijven en van elkaar kunnen leren. Waar tevens het nuttige met het aangename verenigd wordt.

 

Citaat van een oud-lid “wij waren er niet op uit om spectaculaire dingen te doen, maar hadden een agenda om door te nemen. Driekwart van de vergaderingen ging over serieuze zaken, daarna werd er geborreld. Ook de gastsprekers waren zo: "geen lolmakers maar écht geïnteresseerd in het bedrijfsleven”. Vergaderingen vonden destijds plaats in de raadszaal van het oude gemeentehuis. Belangenbehartiging: de VICV is door de jaren heen altijd een belangrijke gesprekspartner geweest op alle niveaus en neemt nog steeds actief deel in diverse economische projecten. Bijeenkomsten: er is wel wat veranderd sinds de oprichting in 1961.

 

Waar vroeger VICV-feestavonden steevast in smoking werden bezocht, is nu plaats gemaakt voor informeler contact. Wat onveranderd is gebleven is de grote betrokkenheid van de leden bij de VICV. Het karakter van de bijeenkomsten kan nog steeds beschreven worden als “informatief en informeel”.

Meld u nu aan voor onze

nieuwe activiteiten

bottom of page