Glasvezel bedrijvenparken Valkenswaard

Coöperatie bedrijvenparken Valkenswaard U.A.

Beeldmerk-VICV-goud.png
Logo-Glasvezel.jpg

Met de oprichting van Coöperatie Bedrijvenparken Valkenswaard U.A. op 22 juli 2015 is de eerste stap naar een hoogwaardig bedrijventerrein in Valkenswaard gezet. Met de realisatie van een hoogwaardig glasvezelnetwerk op bedrijventerrein de Schaapsloop I en II is aan een langgekoesterde wens van veel ondernemers op de Schaapsloop voldaan. Het glasvezelnetwerk is op 16 juni 2016 opgeleverd aan de Coöperatie Bedrijvenparken Valkenswaard U.A.

Professionele infrastructuur

Op bedrijvenpark de Schaapsloop is door de Coöperatie een modern en hoogwaardig glasvezelnetwerk gerealiseerd. De opzet is dusdanig dat de kans op uitval tot een minimum beperkt blijft. Het gehele netwerk wordt volcontinu gemonitort, zodat eventuele calamiteiten snel kunnen worden opgevangen.

 

Deelnemers dienen zelf een contract af te sluiten met een van de dienstenleveranciers.

Snelheid

Met Glasvezel is op de Schaapsloop een internet snelheid tot 200Mbit te behalen (afhankelijk van het abonnement).  Dit in contrast met ADSL, waarbij u slechtst een maximale snelheid van +/- 12Mbit kunt bereiken. Er zijn ook bijzondere aansluitingen mogelijk, zoals 1 Gbps, dark fiber en black fiber. Neem contact op met Glasvezel Schaapsloop voor een aansluiting op maat. De door u gekozen snelheid is gegarandeerd. Door de opbouw van het netwerk is de zogenaamde "overboeking"  op uw verbinding niet mogelijk.  

Mogelijkheden

Ons glasvezelnetwerk is supersnel en levert zuivere bandbreedte, hierdoor ontstaan er voor de aangesloten bedrijven vele nieuwe en innovatieve mogelijkheden, zoals: VOIP (telefonie via internet), video-conferencing, supersnel internet, serverhosting, digitale facturen, RFID oplossingen, delen van CAD tekeningen, etc. Het open karakter van ons glasvezelnetwerk maakt het bovendien mogelijk allerlei digitale breedbandige diensten van diverse leveranciers af te nemen.  

Installatie

Niet zelf installeren, dan bevelen wij u aan: 
Cube-IT

Leenderweg 95 Valkenswaard

040-8800630 
Hedo Pro

Burg. Van Hoofflaan 95a Veldhoven

040-2300700 
OBI Automatisering

De Hooge Akker 10b Eindhoven

040-2620999

Aanvragen aansluiting

Aanvragen voor een aansluiting op het glasvezelnetwerk kan uitsluitend door het aanvraagformulier volledig ingevuld en met de gevraagde bijlages compleet en ondertekend te versturen per email naar inschrijven@glasvezelschaapsloop.nl.

of naar:

Coöperatie Bedrijvenparken Valkenswaard U.A.
Postbus 441
5550 AK VALKENSWAARD

Met het insturen van uw aanvraag tot aansluiting gaat u akkoord met de dienstomschrijving en gebruiksvoorwaarden glasvezel Cooperatie bedrijvenparken Valkenswaard U.A. Beide documenten kunt u hieronder downloaden.

 

Leveranciers

Drie leveranciers geselecteerd die hun diensten aanbieden op het galsvezelnetwerk.

Logo-Voicedat.jpg
Logo-Your-Fiber.jpg
Logo Nox.png

Bestuur

Bij de oprichting van de Coöperatie Bedrijvenparken Valkenswaard U.A. zijn de leden van de werkgroep glasvezel tot het bestuur toegetreden. Zij hebben de afgelopen 2 jaar aan het project gewerkt en weten als geen ander hoe een en ander tot stand is gekomen. De komende periode werken zij verder aan de Coöperatie, naast de uitrol van het glasvezelnetwerk loopt nu ook het project camerabeveiliging Schaapsloop 1 en 2. 

Peter Smits

Peter Smits Holding B.V.

Ton Rooijakkers

HoLaPress

Eddy Mensch

Crossroads

Eddy Kiggen

Kiggen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Lid

 

Wat is glasvezel precies?


De glasvezel wordt gemaakt volgens unieke processen waarbij glas wordt omgezet in duizenden laagjes transparant kwartsmateriaal. Deze technologie levert een kwalitatief hoogwaardige glasvezel op met een grote transmissiecapaciteit en een minimaal signaalverlies. De afmetingen van de vezel zijn met het blote oog niet waarneembaar (zie het als een menselijke haar). De glasvezel heeft een diameter van slechts 125 micron. Inclusief de beschermlaag (coating) is dit 250 micron. Op een zo'n dunne glasvezel kan meer dan 1 Terabit (is 1.000.000 Mb) informatie per seconde (!) getransporteerd worden. Glasvezel is dus zeer snel, kan zeer grote hoeveelheden data transporteren, is veilig en is zeer toekomstvast. We beschouwen de glasvezel meestal in 3 lagen: de passieve laag (laag 1), de actieve laag (laag 2) en de dienstenlaag (laag 3). Glasvezel Schaapsloop zorgt dat laag 1 en laag 2 worden gerealiseerd. Laag 3, de diensten, contracteert u zelf direct bij dienstenleveranciers.
Wat maakt Glasvezel Schaapsloop anders (uniek)?


Glasvezel Schaapsloop is een collectief project. Glasvezel van en voor ondernemers. Het betreft een eigen netwerk, waarover ondernemers zelf de regie voeren en wat eigendom is van de ondernemers. U investeert dus in uw eigen toekomst. Geen commerciele aanbieder die in de toekomst een aantal keer de kosten kan verhogen. Geen afhankelijkheid van derden voor een strategische voorziening. Meerdere keren is geconstateerd dat het ontbreken van een glasvezelverbinding een zwakte, en het beschikbaar zijn van een glasvezel verbindig een sterkte zou zijn voor ondernemers op De Schaapsloop. Hier is onder meer ook de samenwerking met de Gemeente gebaseerd. De belangen zijn in de Coöperatie Bedrijvenpark Valkenswaard U.A. geborgd en worden onder meer door ondernemersverenigingen VICV, VOC en Validus gecontroleerd.
Welke abonnementen zijn er?


Glasvezel Schaapsloop biedt 3 capaciteiten:

 • 10 Mbps, 95 euro per maand
 • 100 Mbps, 175 euro per maand
 • 200 Mbps, 250 euro per maand
 • maatwerk (op aanvraag)
Bij de aansluiting gelden eenmalige aansluitkosten, afhankelijk van het aantal meters wat in het netwerk moet worden geïnvesteerd (‘footprint’):
 • 800 euro (perceelgrootte < 500 m2)
 • 1.500 euro (perceelgrootte tussen 500 en 5.000 m2)
 • 2.500 euro (perceelgrootte tussen 5.000 en 10.000 m2)
 • 4.675 euro (perceelgrootte >10.000 m2)
Bij inschrijving voor 1 augustus 2014 wordt 25% kjorting in rekening gebracht op de eenmalige aansluitkosten! Er zijn ook bijzondere aansluitingen mogelijk, zoals 1 Gbps, dark fiber en black fiber. Neem contact op met Glasvezel Schaapsloop voor een aansluiting op maat.
Wat moet er gebeuren om mee te kunnen doen?


Om alle bedrijven met elkaar te verbinden zal er natuurlijk gegraven moeten worden. Om kosten te drukken worden de graafwerkzaamheden als één project worden uitgevoerd. Bij de aanleg worden alle bedrijven die hun deelname definitief hebben toegezegd meegenomen. Hierdoor bespaart u flink op de aansluitkosten. Later aansluiten kan ook, maar zal betekenen dat er opnieuw graaf- en aansluitwerkzaamheden uitgevoerd moeten worden vanaf de hoofdinfrastructuur tot het bedrijfspand. Teken daarom tijdig uw bestelformulier, zodat u ook gebruik maakt van deze aantrekkelijke instap. Later aansluiten kost u in ieder geval 2 maal de huidige aansluitkosten, plus de kosten zoals gecalculeerd door de aannemer (offerte).
Waarom is ervoor gekozen om een open netwerk te bouwen?


Het eigendom en beheer van de nieuwe glas infrastructuur zal komen te liggen bij Glasvezel Schaapsloop, opgericht door de Coöperatie Bedrijvenpark Valkenswaard U.A. . De regie blijft daarmee in handen van de Valkenswaardse ondernemers. Daar deze Coöperatie geen winstoogmerk heeft ontstaat een zeer concurrerend platform waarbij diverse bestaande en nieuwe diensten aangeboden kunnen worden tegen zeer scherpe prijzen. Niet alleen het gebruik van het netwerk, maar ook de diensten zullen zeer marktconforme prijsstellingen hebben.
Ik wil graag aansluiten, maar heb nog een technische vraag


Nu de realisatie van het glasvezel netwerk dichterbij komt, krijgen we steeds vaker technische vragen over de aansluiting. Wij adviseren de deelnemers eventuele aanpassingen (telefonie, internet, hosting, etc.) binnen het pand te laten verzorgen door uw huidige installateur / ICT leverancier. Om alle technische vragen goed te kanaliseren verzoeken wij alle installateurs de vragen per e-mail naar ons te versturen (diensten@glasvezelschaapsloop.nl). Glasvezel Schaapsloop kan een scan voor u uitvoeren om een eerste beeld te vormen over de besparingsmogelijkheden. Bovendien kan Glasvezel Schaapsloop u in contact brengen met een gespecialiseerde ICT-leverancier, die bovendien dichtbij (op de Schaapsloop) gevestigd is. Het Glasvezel Schaapsloop Team zal alle vragen adequaat beantwoorden en toegankelijk maken voor de andere installateurs. Hiermee kunnen we iedereen zo snel mogelijk helpen
Hoe sluit ik mijn huidige (bedrijfs)netwerk aan op glas?


Er wordt een glasvezelmodem gemonteerd. Tot en met het modem wordt de installatie door Glasvezel Schaapsloop verzorgd. Vanaf het modem is de aansluiting uw eigen verantwoordelijkheid. Uw interne medewerker(s) die verantwoordelijk zijn voor ICT en telecom zouden hierbij betrokken moeten worden. Wellicht heeft u een externe (derde) leverancier op het gebied van ICT en telecom die u in dit soort gevallen gewend bent in te schakelen. Technisch gesproken moet ten minste 1 UTP-kabel van het interne netwerk worden aangesloten op het glasvezel modem (met een of meer RJ45 connectors). Deze wordt met het netwerk verbonden op eigen actieve apparatuur (bijvoorbeeld een switch of router). De aansluiting kan eventueel rechtstreeks met een PC worden verbonden.
Wat moet ik voorbereid hebben om aangesloten te kunnen worden?


Tijdens een bedrijfsbezoek wordt de lokale situatie bekeken en door de aannemer geïnventariseerd (de zgn. site-survey). Daaruit blijkt bijvoorbeeld ook welke voorzieningen of voorbereidende maatregelen eventueel getroffen moeten worden. Voorbeelden kunnen zijn: aanleg van een stopcontact op de plaats waar de modem komt te hangen, zorgen voor toegang tot het terrein, pand en ruimte, afspraken maken om eventuele overlast zo veel mogelijk te voorkomen, etc..
Worden er speciale eisen gesteld aan de plek waar de apparatuur komt (veiligheid, vochtigheid, temperatuur, …)?


Het glasvezelmodem moet in een droge ruimte opgehangen worden (niet buiten) waarvan de temperatuur tussen de 0 en 35 graden Celcius blijft. Bovendien moet een 220/230V stopcontact aanwezig zijn. De plek moet zo dicht mogelijk bij de buitenmuur liggen. Normaal gesproken is dit de meterkast of vergelijkbare ruimte, waar momenteel ook NUTS- en telecomvoorzieningen het pand binnen komen. Een serverruimte kan ook geschikt zijn. Tijdens het bedrijfsbezoek bekijkt de specialist graag samen met u wat de meest geschikte plaats is.
Kan ik mijn beveiliging ook via glas laten lopen incl. alarmmeldingen zowel brand als inbraak (camera's, politie, brandweer, …)?


Ja, alle soorten communicatie en dataverkeer die te maken hebben met alarm en cameratoezicht kunnen technisch gesproken op glasvezel worden doorgegeven. Uitzondering hierop vormen brandmelders en brandmeldingsinstallaties, waarvan de eisen (nog) verhinderen dat het via glas wordt aangesloten (certificering wordt in toekomst wel verwacht). NB 2: u heeft hierbij altijd een dienstenleverancier nodig (dit kan uw huidige leverancier van de beveiligingsinstallatie zijn, maar kan ook een nieuwe, in glasvezel gespecialiseerde partij zijn) om aanpassingen te maken.
Verandert er iets met mijn thuiswerkplek (die werkt met remote desktop, inbellen, Citrix, …) als het bedrijf op glas wordt aangesloten?


Mogelijk moeten er wat instellingen worden veranderd op elke werkplek / PC in de software waarmee de verbinding wordt opgezet. De leverancier van de verbinding en software waarmee momenteel wordt thuisgewerkt kan u hierbij het beste helpen. Eventueel kunt u contact opnemen met Glasvezel Schaapsloop voor meer informatie.
Uit welke aanbieders van internet kan ik kiezen?


Op het gedeelte dienstenleveranciers binnen deze website vindt u hierover meer informatie. Glasvezel Schaapsloop is een open netwerk, verbonden met o.a. de EFX in Eindhoven. Voorzien wordt dat meerdere leveranciers van internet hun diensten aan zullen gaan bieden op het netwerk. Op de EFX zijn meerdere aanbieders van internet toegang aanwezig (zie www.efx.nl ). Mocht u diensten van uw huidige dienstenleverancier af willen nemen via Glasvezel Schaapsloop, vraag uw dienstenleverancier dan om het aanmeldformulier voor dienstenleveranciers in te vulle
Uit welke aanbieders van telefonie kan ik kiezen?


Momenteel is door de volgende leveranciers toegezegd dat ze direct op Glasvezel Schaapsloop telefonie diensten kunnen leveren:

 • Signet
 • Claranet
Glasvezel Schaapsloop is een open netwerk, verbonden met o.a. de EFX in Eindhoven. Voorzien wordt dat meerdere leveranciers van telefonie over glasvezel hun diensten aan zullen gaan bieden op Glasvezel Schaapsloop. Bent u ondernemer in Valkenswaard en wilt u een advies voor een specifiek probleem of vraagstelling organiseren? Neem dan contact op met diensten@glasvezelschaapsloop.nl .
Uit welke diensten kan ik kiezen?


De diensten die worden aangeboden via het glasvezelnetwerk van Glasvezel Schaapsloop, zijn afhankelijk van de diensten die door de dienstenleveranciers worden aangeboden. Dit aanbod groeit, daarom is het beste om de websites van de dienstenleveranciers op www.efx.nl te raadplegen voor een actueel overzicht.
Als internet access is geregeld, is dan ook meteen anti-spam, virusdetectie, etc. geregeld?


Mogelijk, maar dit is niet bij iedere aanbieder van internet opgenomen in het standaard pakket. U kunt hiervoor bij de dienstaanbieder van internet terecht.
Kunnen er camera's aangesloten worden op glas via mijn eigen netwerk zodat ik thuis kan zien of er iets mis is op mijn bedrijf?


Ja, technisch gesproken is dit mogelijk. U heeft misschien een dienstenaanbieder nodig om dit voor u in te richten. Neem contact op met deCoöperatie Bedrijvenpark Valkenswaard U.A. als u meer wilt weten over de mogelijkheden die voor bedrijventerreinen door collega ondernemers zijn georganiseerd. U kunt tevens uw dienstenleverancier benaderen met dit verzoek.
Kan telefonie via glas?


Ja, dat kan. Het levert in veel gevallen zelfs interessante kostenvoordelen op. Bovendien zijn er meer functies mogelijk. Een basisregel is: hoe hoger de rekening voor gesprekskosten nu, hoe meer besparingsmogelijkheden op glas. Neem contact op met een diensten@glasvezelschaapsloop.nl om u te laten voorlichten over de mogelijkheden en de kosten.
Kan dan toch het abonnement via KPN blijven lopen, zo nee wat is dan een goed advies en op welke kostenbesparing kan ik dan rekenen?


Ja, uw abonnement kan via KPN blijven lopen. In dat geval zou u uw huidige abonnement aanhouden en er een nieuwe verbinding van Glasvezel Schaapsloop naast gebruiken (dubbele verbinding). De mogelijke kostenvoordelen zijn groter indien u kunt gaan besparen. Dit kan bijvoorbeeld op het gebied van telefonie zijn. In principe kunt u kijken naar al uw huidige abonnementen, en de mogelijkheid die (op korte of lange) termijn te vervangen door glas. Benader hiervoor zelf de dienstenleveranciers of uw adviseur voor ICT- en telecomzaken.
Waar kun je het kastje het beste neerzetten / hangen?


De meeste bedrijven plaatsen het glasvezelmodem in de meterkast of de serverruimte. Dit is geen vereiste; indien u wilt kunt u uw wensen tijdens het bedrijfsbezoek aangeven. Houdt u er a.u.b. rekening mee dat Glasvezel Schaapsloop geen hak- en breekwerk in uw pand voor haar rekening neemt, en uit gaat van een standaard afwerking van de bekabeling middels een kabelgoot. Overige kosten zijn voor rekening van u.
Hoe moet ik het regelen dat mijn elektronische betalingen doorgaan (pinapparatuur)?


PINnen over glas is mogelijk. Neem hiervoor contact op met een dienstenleverancier die deze dienst aanbiedt. Meerdere aanbieders op glasvezel Schaapsloop zijn gecertificeerd aanbieder van IP-pinnen.
Moet ik een andere internet provider zoeken en mijn huidige opzeggen?


Waarschijnlijk niet, tenzij uw huidige aanbieder een probleem heeft om te leveren op Glasvezel Schaapsloop (bijvoorbeeld omdat zij niet aanwezig zijn op EFX). Mocht u moeten wisselen dan is het meestal mogelijk uw huidige mailaccount (en mailadressen) te behouden. Neem hiervoor contact op met uw huidige leverancier, of uw adviseur voor ICT- en telecomzaken.
Als ik mijn huidige abonnement moet opzeggen, en ik heb een contract van een jaar, hoe moet dat dan?


U kunt uw huidige aanbieder vragen om het contract eerder te beëindigen, maar u bent afhankelijk van de bereidwilligheid van uw leverancier. Waarschijnlijk moet u het contract uitdienen. Wellicht kunt u uw leverancier verzoeken het voortaan te leveren over de infrastructuur van Glasvezel Schaapsloop (waarmee uw leverancier van internet dienstenleverancier op het Glasvezel Schaapsloop zou worden). De procedure van opzeggen van uw huidige contract kunt u opvragen bij uw huidige leverancier.
Ik doe mee aan de back-up service van KPN, werkt die nog als ik met glasnet werk?


Wat betreft Glasvezel Schaapsloop is er sprake van een open netwerk waarop ook KPN haar diensten kan en mag afleveren. NB: hierbij wordt onderscheid gemaakt in diensten van KPN (zoals de backup service) en infrastructuur van KPN (waar in dit geval geen sprake van zou zijn, de infrastructuur is in dit geval het glas van Glasvezel Schaapsloop).
Ik ben gehuisvest in een bedrijfsverzamelpand. Kan de aansluiting met meerdere bedrijven worden gedeeld?


Ja dat kan. Er moet ten minste één bedrijf (of eigenaar) zijn die contractant is met Glasvezel Schaapsloop. Op het glasvezelmodem zijn 4 ethernetpoorten aanwezig. Hoe u deze poorten in uw pand aansluit en verdeeld is uw eigen verantwoordelijkheid. Houd er bijvoorbeeld rekening mee dat bepaalde diensten mogelijk een aparte poort vereisen, nu of in de toekomst. U kunt eventueel advies vragen bij uw gebruikelijke adviseur voor ICT-zaken om de (on)mogelijkheden te beoordelen.
Ik heb nog een aantal vragen, waar kan ik terecht?


U kunt meer informatie ontvangen door:

 • spreek eens een collega-ondernemer aan
 • benader uw ondernemersvereniging, klik hier
 • e-mail uw vraag naar het Glasvezel Schaapsloop team, klik hier
 • vraag een gesprek aan met één van de projectgroepleden, klik hier
Het komt onze organisatie nu echt niet uit. Kan ik ook afwachten en later alsnog meedoen?


Ja, dat kan, maar zal wel hogere aansluitkosten met zich meebrengen (2 maal uw huidige aansluittarief, plus de kosten van de aansluiting op nacalculatie zoals te berekenen door de aannemer). Dit loop al snel op naar duizenden euro’s (of meer). Bovendien kunt u tot die tijd natuurlijk geen gebruik maken van de kostenbesparende diensten en/of nieuwe mogelijkheden van het netwerk.
Hoeveel IP-adressen krijg ik via Glasvezel Schaapsloop?


Vaste IP-adressen worden toegekend (geleverd) door de gekozen internet dienstverlener. Het verschilt per dienstaanbieder hoeveel vaste IP-adressen men standaard krijgt. Bij de aanbieders Signet en Claranet varieert dit van tenminste 1 tot 5. Meer vaste IP-adressen zijn mogelijk maar moeten worden aangevraagd en brengen extra kosten met zich mee, die per dienstenaanbieder verschillen. Meer hierover kunt u bij de internet dienstaanbieder opvragen.
Tot wanneer kan ik het huidige netwerk gebruiken? Is er nieuwe apparatuur nodig?


Deelnemers kunnen hun huidige netwerk blijven gebruiken zolang ze zelf willen of verkiezen, er wordt door Glasvezel Schaapsloop daaraan niets gewijzigd of opgezegd. De verbinding van Glasvezel Schaapsloop is een volledige nieuwe en aparte, gescheiden verbinding. Het over zetten van diensten van bestaande verbindingen naar glasvezel dient door het bedrijf zelf opgedragen en georganiseerd te worden. Advies is om bestaande verbindingen of diensten pas op te zeggen nadat de dienst werkend is opgeleverd op de nieuwe glasvezel, om te voorkomen dat een onderbreking gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering. Afstemming met de eigen specialist(en) dan wel ICT-adviseur strekt tot de aanbeveling. Of er nieuwe apparatuur nodig is is volledig afhankelijk van de diensten en toepassingen die het bedrijf over glasvezel wil gaan gebruiken. Voor standaard internet is waarschijnlijk geen extra apparatuur nodig. Een definitieve uitspraak is pas te doen bij de keuze van de ondernemer voor specifieke diensten bij een specifieke leverancier (ook per aanbieder kan de apparatuur verschillen).
Waarom hebben we een ondernemerscollectief nodig voor glasvezel op de Schaapsloop, in plaats van te kiezen voor een bedrijf dat glasvezel aanbiedt?


De ervaring leert dat commerciële partijen glasvezel aanbieden tegen ongunstige voorwaarden (hoge kosten, geen open netwerk, etc.). Door glasvezel in eigen beheer aan te leggen, hebben we als collectief zeggenschap over ons eigen open netwerk en kunnen we concurrerende tarieven aanbieden. Zowel op de korte als lange termijn.
Ik wil liever afwachten hoe Glasvezel Schaapsloop in de praktijk functioneert. Kan ik daar op wachten?


Zonder voldoende aanmeldingen wordt er geen glasvezel aangelegd. Wij gaan ervan uit ongeveer 75 deelnemers nodig te hebben. Dus wanneer ondernemers en pandeigenaren er voor kiezen om af te wachten, komt er geen glasvezel op de Schaapsloop. Mede om dit te voorkomen, zijn kosten van deelname na realisatie fors hoger (minimaal 2x de eenmalige kosten in het project, plus de kosten van aansluiting op nacalculatie (kosten aanleg aannemer)).
Komt er ook camerabeveiliging?


Voor moderne camerabeveiliging wordt doorgaans gebruik gemaakt van glasvezel. Er is de absoluut de intentie om na realisatie van het glasvezelnetwerk werk te maken van camerabeveiliging.
Wat is de rol van de gemeente?


De gemeente faciliteert actief het haalbaarheidsonderzoek en onderkent het belang van glasvezel en camerabeveiliging op de Schaapsloop.
Wat is de relatie met eerdere pogingen om glasvezel op de Schaapsloop te realiseren?


Dit is een nieuwe, op zichzelf staande poging van ondernemersverenigingen en gemeente.
Moet ik lid zijn of worden van een ondernemersvereniging om deel te kunnen nemen aan glasvezel Schaapsloop?


Nee, lidmaatschap van een ondernemersvereniging is geen voorwaarde voor deelname aan glasvezel Schaapsloop. Wel worden de deelnemende bedrijven lid van de Cooperatie Bedrijvenparken Valkenswaard U.A. In deze Coöperatie bent u als deelnemer mede-eigenaar van het glasvezelnetwerk.

Veel gestelde vragen