top of page

Privacyverklaring

Wat zijn privacy gegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over wie je bent.
- zoals je naam-, e-mailadres, telefoonnummer en leeftijd, maar
- ook je BSN-nummer of je geboorteplaats.

Wanneer anderen over deze gegevens beschikken, verplicht de wet hen daar zorgvuldig mee om te gaan.

Welke gegevens worden door de VICV verwerkt in de website?
Door de VICV worden gegevens van leden opgeslagen in een beveiligde omgeving.

Met welk doel?
Wij slaan persoonsgegevens van leden op omdat onze vereniging haar taak anders niet kan volbrengen. Die gegevens hebben we nodig om interne contacten te kunnen onderhouden.

Eindverantwoordelijke binnen de VICV is:
De voorzitter van de VICV.

Wie kan mijn persoonsgegevens inzien?
De secretaris van de vereniging.


Kan ik mijn gegevens laten aanpassen?
Ja, dat kan. Neem dan contact op met info@vicv.nl.

Kan ik me uitschrijven of mijn gegevens laten verwijderen?
Ja, dat kan door een mail te sturen naar info@vicv.nl.


Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
Zo lang als je lid bent van de VICV.


Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Vragen m.b.t. ons privacybeleid kunnen worden gesteld via ons E-mailadres: info@vicv.nl.

 

Wijziging Privacybeleid
De VICV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Eventuele wijzigingen zullen wij vermelden in dit document.


Disclaimer
De inhoud van de website is met grote zorg samengesteld. Hoewel de VICV probeert om juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden, verstrekt de VICV geen enkele garantie dat de aangeboden informatie juist, volledig en actueel is.

 

Cookies
De VICV is wettelijk verplicht bezoekers van de website te informeren over cookie gebruik. De VICV maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken en social media. De cookies bewaren geen persoons- gegevens en zijn niet aan een individu te koppelen.

bottom of page