top of page

Bezoek ALV brandweerkazerne


De jaarlijkse ALV vond dit jaar plaats op 2 juni jl., in de mooie kantine van de brandweerkazerne, waar de deelnemers door Rinus Verhees, secretaris van stichting de Rode Haen, welkom werden geheten.


Tijdens de ALV werden de reguliere onderwerpen besproken en werd melding gedaan van het afscheid van Mieke, secretaris, per 1 juli a.s.


Na de ALV gaf Rinus Verhees op een ludieke en interessante wijze een presentatie over de historie van de brandweer Valkenswaard. Het verschil tussen de manier van werken in de beginjaren en nu is enorm groot en dat werd door het tonen van foto’s door Rinus Verhees toegelicht. Het doel van stichting de Rode Haen is om de prachtige monumentale toren die niet meer wordt gebruikt, als museum te gaan inrichten.

Het belang om de brandweertoren De Rode Haen in ere te herstellen is groot. Voor het behoud van de toren en om de toren te integreren in een nieuw te bouwen interactief museum, is een bedrag nodig van ongeveer € 150.000. Om dit bedrag bij elkaar te krijgen kan op alle mogelijke manieren een bijdrage geleverd worden van geld tot bouwmaterialen om te voorkomen dat een prominent stukje Valkenswaardse historie niet verloren gaat.

Ook organiseert Stichting de Rode Haen activiteiten waardoor geld in het laatje komt voor het bouwen van het nieuwe brandweermuseum.


Het zou heel fijn zijn als u als lid van de VICV, het brandweermuseum financieel zou willen steunen. Informatie over sponsoring is te vinden op hun website.


De deelnemers werden vervolgens door een aantal voormalig brandweermannen, nu actief voor Stichting de Rode Haen, rondgeleid door de vrij nieuwe brandweerkazerne. Ze mochten plaatsnemen in een brandweerauto en werden geïnformeerd over de moderne techniek, werkwijze en apparatuur die voorhanden is in de brandweerwagen.


Tijdens de rondleiding was er bij toeval een uitruk voor een brand in Luijksgestel. Daardoor zaten de deelnemers midden in de actie van het oproepen van brandweermannen- en vrouwen, de snelheid waarmee ze arriveerden en met de brandweerauto vertrokken naar de plaats des onheils.


Deze leerzame en boeiende middag werd afgesloten met een informeel samenzijn in de kantine van de brandweerkazerne, onder het genot van een drankje en een hapje.Comments


bottom of page