top of page

ALV agenda en bijlagen d.d. 9 mei 2023

Bijgewerkt op: 8 mei 2023

Parkeerinstructie Louis Verwimp en ingangAgenda ALV

050923 Agenda ALV
.pdf
Download PDF • 82KB

Bijlagen bij Agenda


2. Notulen ALV d.d. 2 juni 2022

Notulen ALV 2022
.pdf
Download PDF • 3.33MB

3. Secretarieel Jaarverslag 2022


Secretarieel jaarverslag 2022
.pdf
Download PDF • 86KB


4. Mededelingen van het bestuur


Rooster van aftreden
.pdf
Download PDF • 8KB

Aanmeldingen nieuwe bestuursleden
.pdf
Download PDF • 64KB

Mutaties ledenbestand
.pdf
Download PDF • 65KB


Project KOP

Presentatie KOP
.pptx
Download PPTX • 26.81MB

Wat doet het Kempisch Ondernemers Platform? https://www.youtube.com/watch?v=JlKSC7h8wTY


5. Jaarrekening 2022 (Bijlage)

Verslag controle Kascommissie en verklaring

Benoeming commissie kascontrole


Financieel Jaarverslag 2022 VICV
.pdf
Download PDF • 278KB

Verklaring kascontrole VICV dd 21-4-2023
.pdf
Download PDF • 644KB

6. Vooruitblik en begroting 2023


definitieve begroting VICV 2023
.pdf
Download PDF • 584KB

Comments


bottom of page